Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev)
Další názvy
    Palaeoecology and biostratigraphy of the fine-grained deposits from the radčice section (Cantabrian, Plzeň Basin)
Autor
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Šimůnek, Zbyněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2005
Výraz tezauru
    floodplain deposits, abandoned channel fills, floral assemblage, palynomorphs, Pennsylvanian
Klíčové slovo
    Biostratigrafie
    Defilé
    Jemnozrnných
    Kantábr
    Paleoekologie
    Pánev
    Plzeňská
    Poloh
    Radčic
Abstrakt (česky)
   Jemnozznné uloženiny radčického profilu se objevují v relativně tenkých, laterálně stabilních horizontech bazální části profilu. Povodňové sedimenty obsahují palynologická společenstva která indikují nevřeňské souslojí stáří kantábru, a floristické zbytky (Calamites cistii, Sphenophyllum oblongifolium, Praecallipteridium rubescens a Cordaites sp.). Sphenophyllum oblongifolium ukazuje na začátek kantábru (biozóna 3, Cleal et al., 2003). Megaspory jsou zastoupeny rody Calamospora, Laevigatosporites, Tuberculatisporites, Triangulatisporites, Bentzisporites a Schopfipollenites. Monolétní microspory pekopterid jsou hojné, spory kalamitů (Calamospora spp.) a kordaitů (Florinites spp.) jasou hojné v několika vzorcích. Druhy charakteristické pro westphal D Českého masivu - Vestispora fenestrata, Cirratriradites saturni jasou přítomny, avšak stratigraficky mladší druhy stephanského typu jsou také přítomny.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeoecology and biostratigraphy of the fine-grained deposits from the radčice section (Cantabrian, Plzeň Basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014