Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
Autor
    Dašková, Jiřina
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 21-22
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: GA205/09/1162, GA ČR3cav_un_auth*0254057
    Překlad názvu: Palaeoecology of selected samples from Cypris Formation (Sokolov Basin)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Cypris Formation
    Miocene
    palynology
    Sokolov Basin
Klíčové slovo
    Cyprisového
    Paleoekologie
    Pánev
    Poloh
    Sokolovská
    Souvrství
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Díky palynologické studii miocenních uloženin Sokolovské pánve byly zdokumentovány výskyty kolonií zelených řas (Botryococcus Kützing), často doprovázený bisakátními koniferami. Reprezentují palynofacii Botryococcus-Pinaceae. Palynofacie a paleoprostředí byly rozděleny do několika skupin: vodní, mezofytní podrost, bažinný les, opadavé-stálezelené lesy, porost vyšších nadm. Výšek a jehličnanový porost. Většina identifikovaných druhá patří do mega-mezotermické a mezotermické skupiny (14-24 °C).
Abstrakt (anglicky)
   Palynological study of Miocene lake deposits in Sokolov Basin documented dominance of green algae colonies (Botryococcus Kützing) often associated with bisaccate conifer pollen assigned as Botryococcus-Pinaceae palynofacies. Paleoenvironmental settings and their palynofacies have been divided into several groups: aquatic environment, mesophytic understorey plants, swamp forest, deciduous-evergreen forest, highaltitude forest and conifer forest. The majority of identified species belongs to the mega-mesothermic groups (14-24oC).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014