Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoenvironmentální výzkum na hradišti Vladař
Další názvy
    Palaeoenvironmental investigations at the hillfort Vladař(Czech Republic)
Autor
    ,
    Kaplan, M.
    Mikolášová, K.
    Pokorný, P.
    Sádlo, J.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LVII, č. 1
Strany
    43
Rok
    2005
Výraz tezauru
    La-Téne period, fortified hilltop site, cistern, pollen analyses, palaeoecology, environmental archaeology
Klíčové slovo
    Hradišti
    Paleoenvironmentální
    Vladař
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Hradiště Vladař v západních Čechách dlouho unikalo soustředěné pozornosti archeologů. V posledních letech zde probíhá výzkum, jehož podstatným aspektem se stala účast přírodovědců různého zaměření. Důvodem jsou ideální podmínky pro podobnou mezioborovou spolupráci. ? kromě tradičních archeologických situací můžeme k paleoenvironmentálním analýzám využít výplň umělé vodní nádrže, která se nachází uprostřed hradištní akropole. Nádrž poskytla souvislý sedimentární záznam s množstvím dobře zachovaných biologických pozůstatků, přičemž nejstarší vrstvy vznikly na přelomu 5. a 4. stol. BC. V té době byl zkoumaný prostor téměř zcela odlesněn a intenzivně zemědělsky využíván. Na samém sklonku 3. stol. BC došlo k částečnému opuštění hradiště; doklady předchozího masivního osídlení mizí. Na přelomu letopočtu bylo hradiště opuštěno zcela a proběhla vegetační sukcese k zapojenému lesu. V 6. stol. n. l. nastoupila nová vlna kolonizace, která vyvrcholila později vznikem vrcholně středověké kulturní k
   rajiny.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeoenvironmental investigations at the hillfort Vladař(Czech Republic)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014