Podrobnosti záznamu

Název
    Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
Údaj o odpovědnosti
    Jan Krhovský, Marie Adamová, Čestmír Bůžek, Pavel Čtyroký, Oldřich Fejfar, Jana Hladíková
Další názvy
    Paleoenvironmental changes in the onset of the Oligocene and their impact on the biota of the marine and terrestrial ecosystems
Autor
    Adamová, Marie
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Čtyroký, Pavel
    Fejfar, Oldřich, 1931-
    Hladíková, Jana
    Krhovský, Jan, 1947-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Strany
    s. 88-89
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Předmětová skupina
    biocenóza
    flyšové pásmo Západních Karpat
    oligocén
    paleoekologie
    paleoklimatologie
    podkrušnohorské pánve
    silicifikace
Geografické jméno
    Česká republika
    České středohoří
    Křepice
    Uherčice
Klíčové slovo
    Biotu
    Dopad
    Ekosystémů
    Marinních
    Oligocénu
    Paleoenvironmentální
    Počátkem
    Terestrických
    Změny
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012