Podrobnosti záznamu

Název
    Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Dvořák
Autor
    Dvořák, Jaroslav
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 2
Strany
    s. 65-74
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    devon
    flyš
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    paleoklimatologie
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Aspects
    Carboniferous
    Devonian
    Moravia
    Paleoclimatic
    Paleofacial
    Rhenohercynicum
    Sedimentation
Abstrakt (česky)
   Na základě poměru Al2O3/Na2O u jílových břidlic je diskutován charakter deponovaného materiálu během předflyšového, flyšového i molasového vývoje. Stupeň chemického zvětrávání klastického materiálu s vývojem pokračoval
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012