Podrobnosti záznamu

Název
    Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1)
Údaj o odpovědnosti
    Anna Kullmanová, Rudolf Rudinec
Další názvy
    Paleogene sequence and its Mesozoic underlier in the Spišsko-šarišské medzihorie Mts. (the Plavnica-1drilling)
Autor
    Kullmanová, Anna
    Rudinec, Rudolf
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 5
Strany
    s. 455-461
Rok
    1988
Poznámky
    3 obr.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    mezozoikum
    paleogén
    sedimentologie, litologie
    Slovenské rudohorie
    technické prostředky (vrty ap.)
Klíčové slovo
    Medzihorí
    Mezozoické
    Paleogénne
    Plavnica-1
    Podložie
    Spišsko-šarišskom
    Súvrstvie
    Vrt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012