Podrobnosti záznamu

Název
    Paleogeografický vývoj Antarktického poloostrova během svrchního kenozoika
Údaj o odpovědnosti
    Daniel Nývlt, Petr Mixa
Další názvy
    Palaeogeographical development of the Antarctic Peninsula during the late Cainozoic
Autor
    Mixa, Petr
    Mixa, Petr, 1960-
    Nývlt, Daniel
    Nývlt, Daniel, 1976-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
    Geografie: sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 108, č. 4
Strany
    16
    s. 245-260
Rok
    2003
Poznámky
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    deglaciace
    geologie regionální
    glaciály
    holocén
    kenozoikum
    klima
    ledovec kontinentální
    ledovec šelfový
    mezinárodní spolupráce
    ostrov
    paleogeografie
    prostředí polární
    sedimentace šelfová
    vulkanismus
Výraz tezauru
    quaternary palaeogeography, glaciation, West Antarctic ice sheet, Atlantic Peninsula, James Ross Island
Geografické jméno
    Antarktis
Klíčové slovo
    Antarktického
    Kenozoika
    Paleogeografický
    Poloostrova
    Svrchního
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Ledovcové sedimenty starší než svrchní pleistocén jsou v oblasti Antarktického poloostrova (AP) špatně zachovány. Západoantarktický ledovcový štít se během posledního glaciálu (OIS 5e) výrazně zmešil do lokálních center zalednění. Ledovcové šelfy AP dosáhly okraje šelfu během posledního ledovcového maxima (20-13,2 ka BP; LGM). Mořská sedimentace nahradila ledovcovou na vnějším a středním šelfu 11 ka BP, ale vnitřní šelf byl zaledněn až do 6 ka BP. Kontinetální ledovce ustoupily hlavně na počátku holocénu (9-5 ka BP). Jejich optovný postup lzepozorovat před 5 ka, ten však byl přerušen oteplením vedoucím k holocennímu klimatickému optimu před 4,2-3,0 ka. Z hlediska četných rozpadů ledovcových šelfů okolo AP během holocénu není současný ústup šelfových ledovců ničím výjimečným.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeogeographical development of the Antarctic Peninsula during the Late Cainozoic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014