Podrobnosti záznamu

Název
    Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins
Údaj o odpovědnosti
    András Nagymarosy
Autor
    Nagymarosy, András
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 3
Strany
    s. 259-274
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    paleogén
    paleogeografie
    paleotektonika
    pánve
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Jugoslávie-Slovinsko
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Basins
    Intercarpathian
    Outlines
    Paleogene
    Paleogeographical
    Paleotectonical
Abstrakt (česky)
   Současná pozice pánví je výsledkem přesunu bloku Pelso SV směrem, pohyb byl ukončen ve spodním miocénu. Tektonické linie druhého řádu, oddělující jednotlivé části paleogenní pánve, byly aktivní ještě ve středním miocénu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012