Podrobnosti záznamu

Název
    Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas
Údaj o odpovědnosti
    Michal Kováč, Katarína Holcová, András Nagymarosy
Autor
    Holcová, Katarína
    Kováč, Michal, 1952-
    Nagymarosy, András
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 50, no. 4
Strany
    p. 325-338
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 4 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    cyklus sedimentační
    Foraminifera
    miocén
    paleobathymetrie
    paleoekologie
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
    změna mořské hladiny
    zóny biostratigrafické
Geografické jméno
    Maďarsko
    Slovensko
Klíčové slovo
    Adjacent
    Areas
    Basin
    Changes
    Danube
    Paleobathymetry
    Paleogeography
    Relative
    Sea-level
Abstrakt (anglicky)
   The evolution of the Danube Basin is closely related to the extrusion of the Western Carpathian and Transdanubian Central range litospheric fragments from the east Alpine collision zone to the Middle Miocene back-arc extension, associated with the formation of the pannonian basin System. Deposits of the Eggenburgian marine transgression, reaching the Danube Basin broader area through the Alpine and Carpathian Foredeep, can be correlated with transgressive depositional system of the TB 2.1 cycle of Haq (1991). The transgressive sequence passes upwards into highstand, neritic to upper bathyal sedimentation. The Ottnangian marine and part of the anoxic and brackish sediments represent the falling stage deposition. The lowstand deposition which can be correlated with the TB 2.2 cycle of Haq (1991) appeared still in the Ottnangian, during the compressive tectonic event resulting in closure of smaller basins.
   Later, during the Karpathian, sedimentation of transgressive and highstand depositional systems took place, still on the present Danube Basin northern margin (Blatné Depression, Bánovce Depression). The high energy environment of the basin attained deep neritic to upper bathyal depth. The angular discrodance between the Karpatian and Badenian strata, very common absence of the Late Karpatian and Early Badenian deposits (proved by micropaleontogical data). as well as the presence of sediments of this age in the Novohrad (Nógrád) Basin and its equivalents in the Želiezovce Depression (Danube Basin) suggest absence of the marine TB 2.3 cycle of Haq (1991) in most of the territory. The whole area of the Danube Basin was flooded by the sea during the Middle to Late Badenian and Sarmatian. The sedimentation in the high energy environment of the neritic zone reflect two depositional cycles, which can be compared with TB 2.4, TB 2.5 and TB 2.6 cycles of Haq (1991).
   The Badenian cycle started with the Middle badenian rush transgression of highstand of the TB 2.4 cycle, followed by the Late Badenian highstand (SB type 2)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012