Podrobnosti záznamu

Název
    Paleohydrografie Hádeckého údolí v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Jaroslav Kadlec
Další názvy
    Paleohydrography of the Hádecké Valley in the southern parts of the Moravian Karst
Autor
    Kadlec, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 5-7
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    jeskyně
    kenozoikum
    kras
    morfogeneze
    paleohydrologie
    paleoreliéf
    speleotém
    terciér Českého masivu
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
    Ochoz u Brna (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-41
    části
    Hádeckého
    Jižní
    Krasu
    Moravského
    Paleohydrografie
    údolí
    Vyškov
Abstrakt (anglicky)
   The development of drainage pattern in the Hádecké Valley was similar as development in the northern and central parts of the Moravian Karst. First cave corridors were formed during the Late Paleogene. Continuous cave drainage system with ponors near the boundary between limestones and conglomerates and resurgence at the western side of the limestone strip originated in the uppermost part of the Early Miocene before Lower Badenian marine transgression. The largest cave system in this area - the Ochozská Cave - was formed by subsurface stream probably during the Pliocene and Early Pleistocene.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012