Podrobnosti záznamu

Název
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava
Další názvy
    Paleokarst infillings of the Rudice-type at Čebínka and Květnice Hills
Autor
    Otava, Jiří, 1950-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 72-73
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    boskovická brázda
    cenoman
    geologie regionální
    křída-svrchní
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    paleokras
    písek
    sedimentace
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rudice (Blansko)
Klíčové slovo
    24-32
    Brno
    Čebínce
    Květnici
    Paleokrasové
    Rudických
    Typu
    Vrstev
    Výplně
Abstrakt (anglicky)
   Coarse grained sands from the Králova cave at Květnica hill and from karstified cavities at the top of the Čebínka hill were analysed. The assemblages of translucent heavy minerals were compared with those present at sands of the Rudice Member, of Lower Badenian sands at Tišnov area and with sandstones of Cenomanian. The comparison reflects identical composition of the observed sands with the sands of Cenomanian and of the Rudice Member. The compositional similarity is undoubtledly a reflection of the same source and paleoclimatic conditions of origin. The differences from the Badenian sands are discussed. The probability of Pre-Cenomanian karstification period, which left cavities now exposed at elevations between 400 and 450 m a.s.l. and filled with Cenomanian sediments, is discussed
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012