Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetic stratigraphy of the Tertiary of the Cheb Basin (W.Bohemia)
Údaj o odpovědnosti
    Václav Bucha, Josef Horáček, Miroslav Malkovský
Autor
    Bucha, Václav
    Horáček, Josef
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 65, č. 5
Strany
    s. 267-278
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    chebská pánev
    datování
    geochronologie
    interpretace dat
    neogén
    paleomagnetismus
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Kraj západočeský
Klíčové slovo
    Basin
    Cheb
    Paleomagnetic
    Stratigraphy
    Tertiary
    W.Bohemia
Abstrakt (česky)
   V okolí obce Nový Kostel byly paleomagneticky proměřeny a vyhodnoceny vzorky terciérních sedimentů, a to jednak v hluboké kře j. od Nového Kostela u Lesné a v mělké kře s. od obce u Božetína. Datování sedimentární výplně přineslo neočekávané výsledky. Zatímco stratigrafický rozsah vildštejnského souvrství je širší než se dosud předpokládalo (1,60 až 23,21 Ma), měření spodních částí vrstevního sledu obou profilů prokázalo pouze spodní miocén (17,10 až 23,21 Ma). Přítomnost starosedelského souvrství (svrchní eocén až oligocén) nebyla paleomagnetickým výzkumem prokázána. Vložka hrubozrnného tufu v pestrém souvrství v nadloží svrchní sloje u Lesné má interpolované stáří 21,15 Ma.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012