Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyni "Za Hájovnou" v Javoříčku - předběžné výsledky
Autor
    Chadima, Martin
    Kadlec, Jaroslav
    Pruner, Petr
    Schnabl, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Strany
    s. 75-82
Poznámky
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR
    Překlad názvu: Paleomagnetic dating of sediments in the "Za Hájovnou" Cave, Javoříčko Karst, Moravia - preliminary results
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    caves
    paleomagnetic dating
    sediments
Klíčové slovo
    Datování
    Hájovnou
    Javoříčku
    Jeskyni
    Paleomagnetické
    Předběžné
    Sedimentů
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Dva sedimentární profily odkryté v jeskyni "Za hájovnouÿ v Javoříčku byly datovány na základě paleomagnetických měření a odvození polarity magnetického pole pusobícího v dobe sedimentace. Normální polarity nameřené v horní části sedimentární sekvence jsou interpretovány jako záznam magnetického pole Země z období normální chrony Brunhes (tj. sedimenty jsou mladší než 780 tisíc let). Sedimenty ve střední a spodní části profilu s reverzní nebo přechodnou polaritou mohou být časove zařazeny do chrony Matuyama (tj. sedimenty jsou starší než 780 tisíc let a byly uloženy během spodního pleistocénu). Rozdíly v hodnotách magnetické susceptibility a intensity magnetizace dokládají změnu zdrojového materiálu.
Abstrakt (anglicky)
   Two clastic cave sedimentary sequences exposed in the cave "Za hájovnou" in Javorícko were dated based on paleomagnetic measurements and derivation polarity of magnetic field in the time of sedimentation. The normal polarities identified in the upper portion of the sequence are interpreted as a normal Brunhes Chron imprint (i.e. sediments are younger than 780 ka). The sediments in the middle and lower portions of the sections reveal reverse or transition polarities, which could be interpreted as a Matuyama Chron imprint (i.e. sediments are older than 780 ka and were probably deposited during the Early Pleistocene). The differences in the magnetic susceptibility and intensity of magnetization values indicate a change in the source material.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012