Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Kropáček, Miroslav Malkovský
Další názvy
    Nové výsledky v terciéru Západních Karpat : sborník referátů z 10. konference o mladším terciéru : Brno 27. - 28. 4. 1992 (Variant.)
    Palaeomagnetic timing of the Lower Miocene sediments from the Carpathian Foredeep (Nosislav-3 Borehole)
Autor
    Kropáček, Vladimír
    Malkovský, Miroslav, 1927-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovnička Zemního plynu a nafty
Svazek/č.
    Roč. 15
Strany
    s. 105-117
Rok
    1993
Poznámky
    8 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Zem. Plynu Nafty
Klasifikační znak
    550.8
    551.7
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    eggenburg
    geologie regionální
    interpretace
    karpat
    karpatská neogenní předhlubeň
    magnetizace remanentní
    magnetostratigrafie
    měření magnetické
    miocén-spodní
    ottnang
    profil vrtný
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Nosislav (Brno-venkov, Židlochovice)
Klíčové slovo
    Datování
    Karpatské
    Neogenní
    Nosislav-3
    Paleomagnetické
    Předhlubně
    Sedimentů
    Spodnomiocenních
    Vrt
Abstrakt (anglicky)
   Based on a complex biostratigraphical investigation, the age of the Tertiary sedimentary rocks from the Nosislav-3 Borehole (located south of Brno) was determined to be the Early Miocene (Burdigalian). From the point of view of the Central Paratethys regional chronostratigraphical scale, this corresponds to the period from the Eggenburgian to the Karpatian. Based on the paleomagnetic measurements of the core samples from the depths between 66 and 456.2 m, the duration of the sedimentation (since 19.3 to 16.2 Ma) was ascertained. Different position of the Eggenburgian/Ottnangian and Ottnangian/ /Karpatian boundaries, as determined by biostratigraphical and magnetostratigraphical methods, respectively, is due to the facial development of the stratigraphical sequence in this region. Global correlation of the observed magnetic polarization changes is carried out.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    4. 12. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012