Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetism of selected Quaternary, Cainozoic, Jurassic, and Proterozoic to Lower Paleozoic volcanic rocks from Nigeria
Údaj o odpovědnosti
    Oto Orlický
Další názvy
    Paleomagnetizmus vybraných kvartérních, kenozoických, jurských a proterozoických až spodnopaleozoických vulkanických hornín z Nigérie
Autor
    Orlický, Oto
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika
Svazek/č.
    Vol. 24
Strany
    p. 133-157
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 4 tab., 7 diag.
    il.
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, užitá Geofyz.
Předmětová skupina
    bazanit
    bazika
    diabas
    jura
    karbon
    kvartér
    neogén
    paleogén
    paleomagnetismus
    proterozoikum
Geografické jméno
    Nigérie
Klíčové slovo
    Cainozoic
    Jurassic
    Lower
    Nigeria
    Paleomagnetism
    Paleozoic
    Proterozoic
    Quaternary
    Rocks
    Selected
    Volcanic
Abstrakt (česky)
   V článku jsou prezentovány výsledky paleomagnetického studia bazaltických hornin, nefelinických bazanitů, alkalických granitových porfyrů a migmatitizovaných amfibolitů. Při studiu byly použity výsledky mikroskopických analýz vzorků, výsledky Mossbauerovy spektroskopie a měření Curieových teplot práškového vzorku, měření NRMP a výsledky demagnetizace střídavým polem. Hlavními nositeli magnetismu v bazaltických horninách jsou Fe-Ti oxidy, zvláště titanomagnetity v různém stadiu přeměny. Magnetismus granitového porfyru a migmatitizovaného amfiboltu je pravděpodobně sekundární povahy. Výsledky upřesňují představu o deskové tektonice v této oblasti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012