Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetizmus intravulkanických až subvulkanických intruzívnzch hornín z oblasti stredného Slovenska
Údaj o odpovědnosti
    Oto Orlický
Další názvy
    Paleomagnetism of intravolcanic to subvolcanic intrusive rocks from the area of central Slovakia
Autor
    Orlický, Oto
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 18, č. 1
Strany
    s. 35-50
Rok
    1986
Poznámky
    8 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.3
    552
Skupina konspektu
    550
    552
Klíčové slovo
    
    Hornín
    Intravulkanických
    Intruzívnzch
    Oblasti
    Paleomagnetizmus
    Slovenska
    Stredného
    Subvulkanických
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012