Podrobnosti záznamu

Název
    Paleomagnetne datacije naplavin v Postojnski, Planinski in Zgubi jami
Autor
    Bosák, Pavel
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Konference
    Posvetvovanje slovenskih geologov (19. : 27.03.2009-27.03.2009 : Ljubljana, Slovinsko)
Jazyk
    slovinsky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geološki zbornik
Svazek/č.
    Roč. 20, -
Strany
    s. 197-202
Rok
    2009
Poznámky
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR, CZ
    Projekt: MEB090908, GA MŠk, CZ
    Překlad názvu: Paleomagnetic dating of karst sediments in Postojnska, Planinska and Zguba jama
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    caves
    palaeomagnetic dating
    palaeomagnetism
Klíčové slovo
    Datacije
    Jami
    Naplavin
    Paleomagnetne
    Planinski
    Postojnski
    Zgubi
Abstrakt (anglicky)
   New palaeomagnetic data from selected sedimentary profiles within the cave system detected normal polarization in muchof the profiles studied. Reverse polarized magnetozones, interpreted mostly as short-lived excursions of magnetic field, were detected in only a few places. Therefore, we interpreted most of the sediments as be ing younger than 0.78 Ma, belonging to different depositional phases within the Brunhes chron. of two profiles in caves intersected by the artificial tunnel between Postojnska jama and Črna jama had reverse polarized magnetozones and of sediments in Zguba jama, may indicate an age muchgreater than 0.78 Ma.
Abstrakt (ostatní)
   Novi palaeomagnetni rezultati, pridobljeni iz izbranihsedimentnihprofilov v jamskem sistemu, so odkrili normalno polarizacijo v večini preiskoavnihprofilov. Reverzno usmerjene magnetocone, interpretirane večinoma kot kratkotrajne ekskurzije magnetnega polja, so bile zaznane samo na nekaterihmestih. Zato smo večino študiranihsedimentov interpretirali za mlajše od 780 tisoč let. Pripadajo različnim sedimentacijski fazam v Brunes razdobju. Palaeomagnetne lastnosti v dvehprofilih, v jamah presekanih z umetnim tunelom med Postojnsko in Črno jamo, z reverzno usmerjeno magnetocono, in sedimenti v Zgubi jami, so lahko precej starejši od 780 tisoč let.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012