Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
Údaj o odpovědnosti
    Ondřej Dostál
Další názvy
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Autor
    Dostál, Ondřej
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, mimoř. č.
Strany
    s. 35-36
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    562/569
    597
    597.6
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    Actinopterygii
    Amphibia
    boskovická brázda
    Crustacea
    flóra
    Insecta
    jílovec
    lokalita fosiliferní
    paleontologie
    perm
    sedimenty jezerní
    sedimenty karbonátové
    tafonomie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Obora (Blansko, Boskovice)
Klíčové slovo
    2002
    Boskovická
    Brázda
    Lokalitě
    Obora
    Paleontologické
    Perm
    Roce
    Výzkumy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012