Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologické výzkumy v karbonu v okolí Jesenice (žihelská pánev)
Další názvy
    Palaeontological research in the Carboniferous in the surrounding of Jesenice (Žihle basin)
Autor
    Drábková, Jana
    Lojka, Richard
    Šimůnek, Zbyněk
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Žihle Basin, Carboniferous, Malesice member, fauna, flora, palynomorphs
Klíčové slovo
    Jesenice
    Karbonu
    Okolí
    Paleontologické
    Pánev
    Výzkumy
    žihelská
Abstrakt (česky)
   Na mapovém listu Jesenice (žihelská pánev) byla sbírána stefanská flóra a fauna. Hředelské vrstvy slánského souvrství poskytly na alochtonní floristická společenstva s xerofilními prvky: konifery, kordity a vzácně sphenopsidy a pteridospermy. Nedaleko pak poněkud odlišné společenstvo s dominancí kapradin (Acitheca polymorpha). Konifera Walchia cf. goeppertiana je pro slánské souvrství novým taxonem. Z lokality Velečín pochází bohaté palynologické společenstvo s dominancí monosakátních a bisakátních pylových zrn, reprezentující flóru vyšších poloh. Nalezená fauna představuje vůbec první dokumentované živočišné fosilie žihelské pánve. Nálezy obratlovců (zejména žraločí zuby) pocházejí ze mšeckých vrstev u Jesenice, vaječná pouzdra žraloků a hmyz z vrstev hředelských u Velečína.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeontological research in the Carboniferous in the surrounding of Jesenice (Žihle basin)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014