Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologické výzkumy ve Sloupských jeskyních (severní část Moravského krasu)
Údaj o odpovědnosti
    Luděk Seitl
Další názvy
    Palaeontological Excavations in the Sloup caves (northern part of the Moravian Karst)
Autor
    Seitl, Luděk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 83
Strany
    s. 123-145
Rok
    1998
Poznámky
    13 obr., 2 s.bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    Carnivora
    historie geologie
    jeskyně
    kosti
    krasová výplň
    kvartér Českého masivu
    pleistocén
    revize
    sedimenty jeskynní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Sloup (Blansko)
Klíčové slovo
    Jeskyních
    Krasu
    Moravského
    Paleontologické
    Severní
    Sloupských
    Výzkumy
Abstrakt (anglicky)
   The Sloup caves (northern part of the Moravian Karst) have been known since the 17th century owing to an extraordinary quantity of fossil bones. Palaeontological excavations were started there in the 1850s by J. Wankel and they were pursued by M. Kříž. In 1986, a revision research was opened with the aim to verify and analyse the unique sequence of strata with finds of the speciies Ursus spelaeus, reported already by J. Wankel and to determine the position of intact sediments
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012