Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologický výzkum na území listu Ústí nad Labem
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek
Další názvy
    Paleontological research on the quadrangle Ústí n.Labem
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 29-31
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    České středohoří
    diatomit
    flóra
    miocén
    nálezy
    severočeská pánev
Geografické jméno
    Božtětice
    ČSFR-Čechy
    Kočkov
    Teplice
    Trmice
    Velké Březno
    Žežice
Klíčové slovo
    Labem
    Listu
    Paleontologický
    Ústí
    území
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Během mapování na území listu 1:25 000 Ústí nad Labem byly zhodnoceny dosavadní paleobotanické nálezy terciérního stáří, pocházející zejména z vložek diatomitů a z pyroklastik vulkanogenního komlexu. Řada starších nálezů, uložených např. v muzeu v Trmicích, nebyla nově ověřena, popř. je nejasně lokalizována. Podle přesně lokalizovaných nálezů z Větruše, Božtětic, Kočkova a Žežic lze produkty bazaltové báze zařadit do středního oligocénu (rupelu) a produkty tefritového vulkanismu do pozdního středního oligocénu až začátku svrchního oligocénu (chat). V mosteckém souvrství severočeské hnědouhelné pánve v lomu u Trmic byla nalezena flora odpovídající spodnímu miocénu. Ve sloji byl nalezen běžný typ pánevní bažinné floristické asociace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012