Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologický výzkum na území listu Teplice
Údaj o odpovědnosti
    Čestmír Bůžek
Další názvy
    Paleontological research on quadrangle Teplice
Autor
    Bůžek, Čestmír, 1933-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 32-33
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    biocenóza
    České středohoří
    flóra
    nálezy
    sedimenty uhelné
    severočeská pánev
    terciér
Geografické jméno
    Bořislav
    Bžany
    Chotovenky
    ČSFR-Čechy
    Kladruby
    Kostomlaty
    Křemýž
    Kvítkov
    Lochočice
    Lyskovice
    Ohníč
    Paškapole
    Stadice
    Světec
    Štrbice
    Žalany
Klíčové slovo
    Listu
    Paleontologický
    Teplice
    území
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   V rámci mapování na území mapy 1:25 000 Teplice byly shrnuty dosavadní terciérní flóry. Ve vulkanickém komplexu Českého středohoří jsou zmíněny výskyty flóry v diatomitech a pyroklastikách u Stadic, Lochočic a Kvítkova, a v uhelných jílech a slojkách u Paškopole, odpovídající intervalu eocén - střední oligocén. Neogenní flory známe ze světeckého výběžku severočeské pánve a z izolovaných pánviček v Českém středohoří, z uhelných jílovců slojového intervalu a z nadloží sloje, popř. z porcelanitů. Vyskytuje se zde převážně bažinné a lužní společenstvo, v nadloží sloje i mezofytní flóra. Nálezy z okrajů severočeské pánve a z izolovaných periferních pánviček jsou shodné a pravděpodobně synchronní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012