Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologický výzkum v permokarbonu podkrkonošské pánve
Další názvy
    Palaeontological research in the Permocarboniferous of the Krkonoše Piedmont Basin
Autor
    Drábková, Jana
    Mikuláš, Radek
    Stárková, Marcela
    Šimůnek, Zbyněk
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2010
Výraz tezauru
    Krkonoše-Piedmont Basin, Carboniferous, Permian, fauna, flora, palynomorphs, ichnofossils
Klíčové slovo
    Paleontologický
    Pánve
    Permokarbonu
    Podkrkonošské
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Flóra ploužnického obzoru (stefan C) je vzácná, pouze u Žďáru u Kumburku jsou nálezy, včetně indexového taxonu Callipteridium pteridium běžnější. Kalenský obzor (spodní perm) obsahuje velmi vzácnou flóru (Autunia conferta), zatímco fauna (zejména paprskoploutvé ryby) je hojnější. Fauna obou obzorů je běžná ale většinou hůře zachovalá. Z lokality Veselá (kalenský obzor) pochází společenstvo miospor s vysokým obsahem bisakátních pylových zrn, které (podle Clayton et al. 1977) náleží svrchnoautunské palynologické zóně DS (Disaccites striatiti). Ichnofosílie byly dokumentovány na dvou místech. Z lokality Desatero pochází koprolity ryb či obojživelníků v karbonátovém jílovci (prostředí klidné vody bez infauny). Lokalita Ploužnice poskytla stopy hmyzích larev (?) a stopy po plavání ryb či obojživelníků.
Abstrakt (anglicky)
   Palaeontological research in the Permocarboniferous of the Krkonoše Piedmont Basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014