Podrobnosti záznamu

Název
    Paleontologický význam dutin ve fosilních dřevech permokarbonského stáří středočeských a západočeských kamenouhelných pánví : 11-24 Žlutice, 12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník
Údaj o odpovědnosti
    Radek Mikuláš, Bořek Zasadil
Další názvy
    The paleontological significance of hollows in Carboniferous to Permian fossil wood of the Central-Western Bohemian coal-bearing basins
Autor
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Zasadil, Bořek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Strany
    s. 124-127
Rok
    2008
Poznámky
    3 tab. fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Klasifikační znak
    55(1)
    551.7
    561
Skupina konspektu
    56
Předmětová skupina
    dřevo fosilní
    dřevo silicifikované
    ichnologie
    karbon
    kladensko-rakovnická pánev
    manětínská pánev
    perm
    sběratelství
    sedimenty
    textura biogenní
    vrtavé organismy
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Čechy západní (Česko)
Klíčové slovo
    11-24
    12-11
    12-12
    12-13
    12-14
    Dřevech
    Dutin
    Fosilních
    Jesenice
    Kamenouhelných
    Louny
    Paleontologický
    Pánví
    Permokarbonského
    Rakovník
    Stáří
    Středočeských
    Význam
    Západočeských
    Žatec
    Žlutice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    15. 5. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012