Podrobnosti záznamu

Název
    Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts.- an overview
Údaj o odpovědnosti
    Dušan Plašienka, Jozef Michalík, Michal Kováč, Pavol Gross, Marián Putiš
Autor
    Gross, Pavol
    Kováč, Michal, 1952-
    Michalík, Jozef
    Plašienka, Dušan
    Putiš, Marián
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologica carpathica
Svazek/č.
    Vol. 42, no. 4
Strany
    s. 195-208
Rok
    1991
Poznámky
    7 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    dynamická analýza
    paleotektonika
    tektonický styl
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
Klíčové slovo
    Evolution
    Karpaty
    Malé
    Mts.-
    Overview
    Paleotectonic
Abstrakt (česky)
   Strukturu Malých Karpat tvoří několik příkrovových jednotek od prealpinského podloží přes mesozoický pokryv po svrchní příkrovové komplexy. V tatrickém podloží bylo vyčleněno několik vulkano-sedimentárních sledů; paleoalpidní příkrovy byly porušeny neoalpidními přesmyky. Paleogenní a spodnomiocenní komplexy byly do malokarpatské soustavy včleněny během středního miocénu, kdy se začala otevírat vídeňská a podunajská pánev.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012