Podrobnosti záznamu

Název
    Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma (34-11 Znojmo)
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Maštera
Další názvy
    Paleozoic clastic sediments near Borotice east of Znojmo
Autor
    Maštera, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
Strany
    s. 68
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1992.
Předmětová skupina
    devon
    litologie
    moravský devon a spodní karbon
    profil vrtný
    sedimenty klastické
    struktury sedimentů
    textury sedimentů
Geografické jméno
    Borotice
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    34-11
    Borotic
    Klastika
    Paleozoická
    Východně
    Znojma
    Znojmo
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012