Podrobnosti záznamu

Název
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
Autor
    Cháb, J.
    Zajíc, Jaroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Strany
    S. 201-201
Poznámky
    Překlad názvu: Paleozoic of the post-Variscan platform in the Bohemian Massif and adjacent areas - Upper Permian
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Bohemian Massif
    Upper Permian
Klíčové slovo
    Blízkém
    Českém
    Masivu
    Okolí
    Paleozoikum
    Perm
    Platformy
    Povariské
    Svrchní
Abstrakt (česky)
   Je zde poskytnut stručný přehled a charakteristiky sedimentů a faun svrchního permu v Českém masivu (území ČR i okolních států).
Abstrakt (anglicky)
   A brief overview and characteristics of the Upper Permian sediments and faunas in the Bohemian Massif have been provided (for both the Czech and adjacent territories).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012