Podrobnosti záznamu

Název
    Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Jan Malec, František Novák, Jiří Šura a Jaroslav Hak
Další názvy
    Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic)
Autor
    Hak, Jaroslav, 1931-
    Malec, Jan
    Novák, František, 1932-
    Pauliš, Petr, 1956-
    Šura, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    s. 197-200
Rok
    2008
Poznámky
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    galenit
    lokalita mineralogická
    ložisko malé
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    palygorskit
    prospekce
    pyromorfit
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    železnohorské krystalinikum
    železnohorský pluton
Geografické jméno
    Čechy východní (Česko)
    Křižanovice (Chrudim, Chrudim)
Klíčové slovo
    Česká
    Horách
    Křižanovic
    Minerály
    Olova
    Palygorskit
    Republika
    Supergenními
    Železných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012