Podrobnosti záznamu

Název
    Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko
Autor
    Lobitzer, H.
    Svobodová, Marcela
    Švábenická, L.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    Roč. 2011, podzim
Strany
    s. 232-238
Rok
    2012
Poznámky
    Překlad názvu: Turonian and Coniacian palynoflora and calcareous nannofossils in the sediments of the Lower Gosau Subgroup, Northern Calcareous Alps, Austria
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    biostratigraphy
    calcareous nannofossils
    Coniacan
    Lower Gosau Subgroup
    Northern Calcareous Alps
    paleoenvironment
    palynoflora
    Turonian
Klíčové slovo
    Alpy
    Coniaku
    Gosauské
    Křídy
    Nanofosilie
    Palynoflóra
    Podskupiny
    Rakousko
    Sedimentech
    Severní
    Spodní
    Turonu
    Vápencové
    Vápnité
Abstrakt (česky)
   Ve slínovcích spodní gosauské skupiny v okolí St. Gilgenu (Severní Vápencové Alpy, Rakousko) byla nalezena společenstva palynomorf a vápnitých nanofosilií ?středního-svrchního turonu a svrchního coniaku. Dinoflageláti a vápnité nanofosilie turonského stáří indikují mělkovodní prostředí, zatímco ve svrchním coniaku došlo k mírnému prohloubení sedimentačního prostoru, což dokládá větší diverzita společenstev.
Abstrakt (anglicky)
   Calcareous nannofossils and palynomorphs of ?Middle-Late Turonian and Late Coniacian were found in marls of Lower Gosau Subgroup near the St. Gilgen (Northern Calcareous Alps, Austria). Dinoflagellate cysts and nannofossils of the Turonian age reflect shallow marine depositional conditions. Higher diversity of both dinocysts and nannofossils in Late Coniacian indicate slight deepening of marine environment.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014