Podrobnosti záznamu

Název
    Palynological characteristics of palaeoecological changes during the Cenomanian transgression
Autor
    Pacltová, B.
    Svobodová, Marcela
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    47 /2003/, 1-4
Strany
    s. 151-155
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA205/01/1582, GA ČR
    Překlad názvu: Palynologická charakteristika změn v paleoekologii během cenomanské transgrese
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    Bohemian Cretaceous Basin
    Cenomanian
    Outer Western Carpathians
    palynology
Klíčové slovo
    Cenomanian
    Changes
    Characteristics
    During
    Palaeoecological
    Palynological
    Transgression
Abstrakt (česky)
   Palynologické studium četných profilů perucko-korycanského souvrství poskytnulo bohatý materiál pro paleoekologické závěry. Významné změny vegetace byly způsobeny transgresně-regresivními fázemi probíhajícími během cenomanské transgrese. Složení společenstev palynomorf se měnilo v závislosti na paleoprostředích (fluvio-lakustrinní, estuárie, příbřežní až vnějšího neritika).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012