Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras
Další názvy
    Palynological studies in the cave Za hájovnou Javoříčko Karst
Autor
    Doláková, Nela
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2005 ; Prostějov
Výraz tezauru
    cave sediments
    Palynology
    Quaternary
Klíčové slovo
    Hájovnou
    Javoříčský
    Jeskyni
    Kras
    Palynologická
    Studia
Abstrakt (česky)
   Palynologická studia v sedimentech jeskyně Za hájovnou (Javoříčský kras ). Palynologicky zpracovatelné výsledky svrchní části profilů Kostnice II a Narozeninová chodba - interglaciál Holstein. Interglaciálního klima během sedimentace (Carpinus,, Acer, Tilia, Hedera Corylus, ojediněle Pterocarya. Svrchní část obou profilů průběžná vrstva 2b. Úbytek pylových zrn anemofilních (Pinaceae) rostlin směrem od původního jeskynního vchodu a naopak akumulace zoofilních (Asteroideae) zrn v hlubší části jeskyně.
Abstrakt (anglicky)
   The sediments of the two profiles Kostnice II (Charnel-house II) and Narozeninová chodba (Birthday corridor) from the cave Za Hájovnou in the Javoříčko Karst- palynology The applicable palynological results originated from the upper parts of both mentioned profiles - Holstein interglacial. The palynospectra confirmed the mild character of the climate during the sediment deposition (Carpinus, Hedera, Acer, Tilia, Corylus, the single Pterocarya ).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012