Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
Údaj o odpovědnosti
    Nela Doláková
Další názvy
    Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna Cave (Moravian Karst)
Autor
    Doláková, Nela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 87
Strany
    s. 275-288
Rok
    2002
Poznámky
    1 obr., 1 diagr., 2 pl.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    552
    561
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    holocén
    jeskyně
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    sedimenty
    sedimenty jeskynní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
    Šošůvka (Blansko, Blansko)
Klíčové slovo
    části
    Jeskyní
    Kůlna
    Opěrného
    Palynologické
    Profilu
    Sedimentů
    Sloupsko-Šošůvských
    Spodní
    Studium
    šošůvské
Abstrakt (anglicky)
   Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst) are presented. The reconstructions of the ecological conditions were made. In the Kůlna cave, the palynological results were compared with the studies of other geological and paleontological methods. The author tried to specify the stratigraphic position of the studied samples from the Šošůvka cave
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012