Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
Údaj o odpovědnosti
    Nela Doláková
Další názvy
    Palynological studies in the Balcarka cave (Moravian Karst)
Autor
    Doláková, Nela
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 2-4
Rok
    2004
Poznámky
    1 tab.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    tab.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    561
Předmětová skupina
    holocén
    jeskyně
    kenozoikum
    kvartér Českého masivu
    paleoekologie
    paleontologie
    palynologie
    pleistocén-svrchní
    pylová zrna
    redepozice
    speleotém
    spraš
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Protivanov (Prostějov, Prostějov)
Klíčové slovo
    24-23
    Balcarka
    Jeskyni
    Kras
    Moravský
    Palynologické
    Protivanov
    Výzkumy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012