Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
Další názvy
    Palynological investigation of the important Quaternary localities in Poland - international and interdisciplinary research
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Palynology, Quaternary, Poland, Lower Silesia, international research, peat bog
Klíčové slovo
    Důležitých
    Kvartérních
    Lokalit
    Mezinárodní
    Mezioborová
    Palynologický
    Polsku
    Spolupráce
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Mezinárodní a mezioborová spolupráce s PIG Wroclaw a Univerzitou v Poznani, týkající se palynologického výzkumu důležitých kvartérních lokalit na území Dolního Slezska (Polsko). Výzkum začal probíhat na rašeliništích Przemkowskeho Parku Krajobrazowehona lokalitě Wilkocin. Srovnání vývoje přírody a vegetace bude provedeno s Českou republikou.
Abstrakt (anglicky)
   Palynological investigation of the important Quaternary localities in Poland - international and interdisciplinary research
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014