Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
Další názvy
    Palynological investigation of Quaternary localities in Lower Silesia - interdisciplinary and international research (Poland)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Quaternary, organic sediments, peat bog, soil complex, pollen analyses, stratigraphy, Lower Silesia, Poland
Klíčové slovo
    Dolním
    Kvartérních
    Lokalit
    Mezinárodní
    Mezioborová
    Palynologický
    Polsko
    Slezsku
    Spolupráce
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Kvartérní sedimenty v Dolním Slezsku (Polsko) jsou reprezentovány organickými sedimenty (rašeliny) a půdami. Mezinárodní a interdisciplinární spolupráce začala v r. 2001 na rašeliništích Wilkocin (Wi6) a Wilkocin (TWC1,2). Během r. 2002 pokračovaly palynologické výzkumy půdních komplexů na lokalitách Wilkocin (WKOP6R) a Ksieza Górka (KG).
Abstrakt (anglicky)
   Palynological investigation of Quaternary localities in Lower Silesia - interdisciplinary and international research (Poland)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014