Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Palynological investigation of the Quaternary localities in Lower Silesia - interdisciplinary and international research (Poland)
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 205-207
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    flóra
    geologie regionální
    kvartér
    lokalita fosiliferní
    mezinárodní spolupráce
    půda fosilní
    rašeliniště
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geografické jméno
    Księza Górka (Polsko-jihozápad)
    Polsko - jihozápad
    Wiłkocin (Polsko-jihozápad)
Klíčové slovo
    Dolním
    Kvartérních
    Lokalit
    Mezinárodní
    Mezioborová
    Palynologický
    Polsko
    Slezsku
    Spolupráce
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   Quaternary sediments in Lower Silesian Forests (Poland) are represented by organic sediments (peat) and soils. During the year 2001, international and interdisciplinary research was started in Wiłkocin (Wi6) and Wiłkocin (TWC1.2) peat-bogs. During the year 2002, palynological study was continued in soil complex of the localities Wiłkocin (WKOP6R) and Księźa Górka (KG). Wiłkocin (Wi6) peat-bogs: These accompanying plants (e. g. Ledum palustre, Calluna vulgaris, Erlcaceae, Cyperaceae, Utricularia, Sphagnum) substitute the typical peat-bog vegetation. Human impact is represented by anthropogenic plants (e. g. Cerealia, Artemisia, Plantago, Centaurea cyanus, Agrostemma githago, Rumex, Fagopyrum, Sambucus nigra). Wiłkocin (TWC1,2) peat-bogs: These accompanying plants (e. g. Calluna vulgaris, Ericaceae, Ledum palustre, Cyperaceae, Menyanthes trifoliata, ComarumIPotentilla, Sphagnum) substitute the typical peat-bog vegetation. Human impact are represented by anthropogenic plants (e. g.
   Artemisia, Plantago, Centaurea cyanus, Agrostemma githago, Rumex, Cerealia, Fagopyrum). Wiłkocin (WKOP6R) soil complex: These accompanying plants (e. g. Alnus, f. Cyperaceae, Typha latifolia, Sphagnum, f. Polypodiaceae, Botryococcus) substitute the typical wetland vegetation. During its development, deposition of sediment occurred mainly in the Atlantic period. One sample of the locality was radiocarbon-dated (Gd: Radiocarbon Laboratory Silesian Technical University, Gliwice, Poland) at its base (depth l.65-1.85 m) at 6540+-200 years B.P. (Gd-16059). Księźa Górka (KG) soil complex: Three samples of the locality were radiocarbon-dated (Gd: Radiocarbon Laboratory Silesian Technical University, Gliwice, Poland) 14C: 0.85-0.95 m, 420+-90 years B.P. (Gd-15395); 1.28-1.40 m, 1400+-130 years B.P. (Gd-16133) and 1.99-2.04 m, 3820+-190 years B.P.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012