Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Bek
Další názvy
    Palynological investigation in the Upper Paleozoic Zemplinicum in the surroundings of the Trňa deposit near Košice
Autor
    Bek, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Strany
    s. 17-18
Rok
    1993
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Předmětová skupina
    karbon-svrchní
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    palynologie
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Slovensko
Klíčové slovo
    Košic
    Ložiska
    Mladšího
    Okolí
    Paleozoika
    Palynologický
    Trňa
    Výzkum
    Zemplinika
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012