Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
Další názvy
    Palynological research of the Bohemian Forest mires and lakes as a subject of geological mapping
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference
Poznámky
    Akce: 2004/10/04 ; Srní
Výraz tezauru
    palynology, mires, lakes, Bohemian Forest, Quaternary, stratigraphy, geology, geomorphology, human impact, geochemistry, radiocarbon dating
Klíčové slovo
    Geologického
    Jezer
    Mapování
    Palynologický
    Rašelinišť
    účely
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Šumavská rašeliniště a glaciální jezera jsou unikátní ekosystémy, které ve formě uloženin v sobě uchovávají historické informace o jejich blízké a vzdálené minulosti, o historii vegetačních formací a stavu přírodního prostředí v této krajině v jejím nejbližším i vzdálenějším okolí. Tyto informace jsou získávány paleobotanickými metodami, např. pylovou analýzou.
Abstrakt (anglicky)
   Palynological research of the Bohemian Forest mires and lakes as a subject of geological mapping
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014