Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum rašelinišť a jezer pro účely geologického mapování
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Palynological research of the Bohemian Forest mires and lakes as a subject of geological mapping
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Aktuality šumavského výzkumu. Sborník z konference, Srní 4.-7. října 2004
Strany
    S. 164-171
Poznámky
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 170-171
Klasifikační znak
    55(1)
    561
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    datování absolutní
    historie
    izotopy Pb
    jezero ledovcové
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    lesní hospodářství
    lidské aktivity
    paleontologie
    palynologie
    rašeliniště
    sedimenty jezerní
    subrecent
    vegetace
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Šumava-Černé jezero
    Šumava-Prášilské jezero
Klíčové slovo
    Geologického
    Jezer
    Mapování
    Palynologický
    Rašelinišť
    účely
    Výzkum
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012