Podrobnosti záznamu

Název
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
Autor
    Konzalová, Magda
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech
Svazek/č.
    -
Strany
    s. 90-93
Rok
    2002
Poznámky
    Projekt: GA205/01/0639, GA ČR
    Překlad názvu: Palynological research of the coal seam and coaly deposits from the Open Mine Merkur, Tušimice, North Bohemian Basin, Lower Miocene
    Rozsah: 4 s.
Předmětová kategorie
    environment
    pollen analyses
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Dolu
    Hnědouhelná
    Merkur
    Miocén
    Palynologický
    Pánev
    Sedimentů
    Severočeská
    Sloje
    Spodní
    Tušimice
    Uhelných
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Všechny analyzované vzorky obsahují v celkovém obrazu typické skupiny terciérních neogenních spekter rozšířených zejména v hnědouhelných pánvích. Jde o společenstva bažinných dřevin, opadavých i stálezelených listnáčů a lemových travin, v časté kombinaci se zbytky algofyt. Nikde v bazálních sedimentech nebyly nalezeny významné prvky starší, předneogenní sedimentace.
Abstrakt (anglicky)
   The contribution deals with the micropaleontological research results of the coal seam and accompanying coaly deposits from the floor of the Open Mine Merkur, the significant locality where the mammalian remains of the Mammalian Neogene zone MN 3 were ascertained by Fejfar (1975). The parallel palynological research of the locality is of primary significance for the North Bohemian Lower Miocene sequences and recognition of the coal-forming vegetation and its environment.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012