Podrobnosti záznamu

Název
    Panafrické (starokaledonské) udalosti v Karpatoch z pohĺadu vývoja kambricko-ordovických sekvencií v Karpatsko-balkánskej a východoalpskej oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Pavol Grecula
Další názvy
    Pan-African (Old Caledonian) events in the Carpathians from the viewpiont of the development of Cambrian-Ordovician sequences in the Carpathian-Balkan and Eastern Alps regions
Autor
    Grecula, Pavol
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 455-473
Rok
    1990
Poznámky
    20 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    datování
    geologie regionální
    kambrium
    oblast karpatsko-balkánská
    oblast východoalpská
    ordovik
    orogeneze
    sedimentologie
    tektonický styl
    vrásnění kaledonské
    vrásnění prekambrická
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    Bulharsko
    ČSFR-Slovensko
    Jugoslávie
    Maďarsko
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Kambricko-ordovických
    Karpatoch
    Karpatsko-balkánskej
    Oblasti
    Panafrické
    Pohĺadu
    Sekvencií
    Starokaledonské
    Udalosti
    Východoalpskej
    Vývoja
Abstrakt (česky)
   Kambrium a ordovik v karpatsko-balkánské oblasti není dostatečně prokázaný ani faunisticky ani geochronologicky. Horninové soubory považované za kambrium, jsou obvykle nejsvrchovanějšími částmi prekambrických krystalinických komplexů a ke kambriu se řadí pro nižší stupeň metamorfózy (facie zelených břidlic). Některé radiometrické údaje ze zirkonů prokázaly kambrické stáří. V oblasti Balkánu je starší paleozoikum doloženo nálezy graptolitů a konodontů. V karpatské oblasti se k tomuto období řadí horniny Jižních a Východních Karpat. Ze Západních Karpat existuje nejméně údajů o přítomnosti kambria a ordoviku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012