Podrobnosti záznamu

Název
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Zdeněk Dolníček, Vladimír Hoffman, Radek Škoda, Zdeněk Trdlička & Josef Zeman
Další názvy
    Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město village near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)
Autor
    Dolníček, Zdeněk
    Fojt, Bohuslav
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Hoffman, Vladimír
    Škoda, Radek
    Trdlička, Zdeněk
    Trdlička, Zdeněk, 1928-
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Sci. geol.
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Svazek/č.
    Roč. 92
Strany
    55
    s. 3-57
Rok
    2007
Poznámky
    5 obr., 16 diagr., 22 fot., 9 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    geologie ložisková
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    kontrola zrudnění
    ložisko metamorfní
    ložisko stratiformní
    parageneze
    rudy barevných kovů
    rudy Pb
    rudy Zn
    silesikum
    složení chemické
Výraz tezauru
    geochemistry
    Horní Město
    mineralogy
    stable isotopes
    sulphidic ore deposits
Geografické jméno
    Horní Město-oblast (Bruntál, Česko)
    Morava (Česko)
Klíčové slovo
    Charakteristika
    Horního
    Jeseník
    Ložisek
    Města
    Nízký
    Okolí
    Paragenetická
    Rud
    Rýmařova
    širším
    Zn-Pb
Abstrakt (česky)
   Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník) byla detailne studována
Abstrakt (anglicky)
   Paragenesis of the Zn-Pb ore deposits in the wider neighbourhood of Horní Město near Rýmařov in Jeseníky Mts. (Czech Republic)were studie in detail
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    24. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012