Podrobnosti záznamu

Název
    Paragenetická studie Ag-mineralizace ložiska Horní Město u Rýmařova
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Jana Hladíková, Zdeněk Losos, Vladimír Šrein
Další názvy
    A paragenetic study of Ag-mineralization from Horní Město ore deposit (Northern Moravia)
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Losos, Zdeněk
    Šrein, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 77, č. 1-2
Strany
    s. 3-27
Rok
    1992
Poznámky
    5 obr., 12 fot., 8 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    izotopy S
    ložisko metamorfované
    ložisko stratiformní
    metalogeneze
    parageneze
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    silesikum
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Benešov
    Horní Město
    Zlaté Hory
Klíčové slovo
    Ag-mineralizace
    Horní
    Ložiska
    Město
    Paragenetická
    Rýmařova
    Studie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012