Podrobnosti záznamu

Název
    Paragenetická studie rudního výskytu u Travné v Rychlebských horách
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Jana Hladíková, Dušan Kopa, Jaroslav Reif, Jaroslav Skácel
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Kopa, Dušan
    Reif, Jaroslav
    Skácel, Jaroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 1
Strany
    s. 67-87
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    geneze ložiska
    izotopy C
    izotopy O
    izotopy S
    metamorfika
    parageneze
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    silesikum
    teplota
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Travná
Klíčové slovo
    Horách
    Paragenetická
    Rudního
    Rychlebských
    Studie
    Travné
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   Horniny v okolí výskytu byly identifikovány jako mramory, biotitické ruly, amfibolity, grafitické kvarcity a horniny hydrotermálně alterované až zcela prokřemeněné. Výskyt sufidů je poměrně sporadický, více je galenitu a chalkopyritu než sfaleritu, pyrit je akcesorický. Podle izotopických analýz je možné charakterizovat rudní výskyt jako nízkoteplotní (kolem 120 °C). Chemismus sulfidů a izotopické analýzy uhlíku svědčí o mobilizaci rudních složek z okolních hornin. Sulfidy mají hodnoty 34
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012