Podrobnosti záznamu

Název
    Paragenetická studie rudního výskytu v Bohutíně u Šumperka
Údaj o odpovědnosti
    Bohuslav Fojt, Jana Hladíková, Dušan Kopa, Zdeněk Losos, Karel Ondra
Další názvy
    A Paragenetic Study of the Ore Occurrence of Bohutín near Šumperk [ČSFR]
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Hladíková, Jana
    Kopa, Dušan
    Losos, Zdeněk
    Ondra, Karel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 225-245
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. Muz., Sér. A
Předmětová skupina
    asociace
    izotopy S
    krystalizace
    minerály
    parageneze
    proces hydrotermální
    rudy Cu
    rula
    silesikum
Geografické jméno
    Bohutín
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Bohutíně
    Paragenetická
    Rudního
    Studie
    Šumperka
    Výskytu
Abstrakt (česky)
   U obce Bohutín u Šumperka jsou známy zbytky starých hornických prací. Jde o žilník, který sleduje jednotný puklinový systém o směru S - J s úklonem k V v okatých tmavých rulách interpretovaných jako migmatitizované ruly keprnické. Světlejší varieta má chloritizovaný biotit a neobsahuje živcová očka. Povrchové a podpovrchové partie jsou přeměněny v limonit a malachit. Z izotopických analýz síry spadá vypočítaná teplota krystalizace barytu a chalkopyritu do oblasti zvýšených teplot hydrotermálního procesu (400 °C). Izotopické složení síry v hydrotermálním roztoku se blíží 34
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012