Podrobnosti záznamu

Název
    Paragenetické vzťahy zlato-kremenného zrudnenia s antimónovými rudami ložiska Pezinok
Údaj o odpovědnosti
    Peter Andráš, Stanislav Jeleň, František Caňo
Další názvy
    Paragenetic relations between gold-quartz ore mineralization and antimonite ores of the Pezinok deposit, Western Slovakia
Autor
    Andráš, Peter
    Caňo, František
    Jeleň, Stanislav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 5
Strany
    s. 429-435
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 5 fot., 5 tab., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    minerály
    parageneze
    rudy Au
    rudy Sb
    stadium mineralizace
    sulfidy a sulfosoli
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Malé Karpaty
    Pezinok
Klíčové slovo
    Antimónovými
    Ložiska
    Paragenetické
    Pezinok
    Rudami
    Vzťahy
    Zlato-kremenného
    Zrudnenia
Abstrakt (česky)
   Zlato-křemenné zrudnění v oblasti Slunečného údolí a antimonová mineralizace v oblasti Kolárského vrchu byla považována za dvě samostatná zrudnění s možností vzájemné kontaminace. Předpokládanou existenci genetického vztahu na základě výskytu antimonu a arzénu korelují se zvýšeným obsahem zlata a jiných kovů hlavně v černých břidlicích a hydrotermálně přeměněných horninách. Tato skutečnost svědčí o epigenetickém charakteru uložení rud. První typ zrudnění tvoří křemenné žíly s volným zlatem, druhý typ je zastoupen zlatonosnou sulfidickou mineralizací
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012