Podrobnosti záznamu

Název
    Parageneze a sukcese rudních minerálů ve vybraných skarnech Českomoravské vrchoviny
Další názvy
    Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Autor
    Malec, Jan
    Táborský, Zdeněk
    Veselovský, František
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
Svazek/č.
    Roč. XCVIII, č. 1
Strany
    10
Rok
    2013
Výraz tezauru
    skarns, magnetite, ore minerals, mineral assemblages, succesion, Bohemian-Moravian Highlands
Klíčové slovo
    Českomoravské
    Minerálů
    Parageneze
    Rudních
    Skarnech
    Sukcese
    Vrchoviny
    Vybraných
Abstrakt (česky)
   Studované skarny jsou situovány v kutnohorském krystaliniku (1 lokalita), svrateckém krystaliniku (6 lokalit) a v moldanubiku (3 lokality). Hlavním rudním minerálem skarnů je magnetit, avšak ve všech tělesech přítomen není. Obecné sulfidy se vyskytují většinou jen v malém množství. CoNiFe-(sulfo)arzenidy, Bi-(sulfo)teluridy, PbAgBi-sulfosole, bismutin, bismut a zlato jsou vzácné. Byly také pozorovány mikroskopické směsi Fe-sulfidů s Fe-oxidy, resp. Fe-oxisulfidy.
Abstrakt (anglicky)
   Paragenesis and succesion of ore minerals in the representative skarns of Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014