Podrobnosti záznamu

Název
    Parallel Computing of Nonstacionary Heat Transfer
Autor
    Blaheta, Radim
    Kohut, Roman
    Starý, Jiří
Konference
    Summer School on software and algorithms of numerical mathematics/16. : 12.09.2005-16.09.2005 : Srní, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Software and Alhorithms of Numerical Mathematics. Proceedings of the 16th summer school
Strany
    s. 118-124
Poznámky
    Projekt: IBS3086102, GA AV ČR
    Projekt: UPPMAX P2004009, Uppsala University, SE
    Překlad názvu: Paralelní výpočty nestacionární rovnice vedení tepla
    Rozsah: 7
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    FEM
    heat transfer
    PCG
Klíčové slovo
    Computing
    Heat
    Nonstacionary
    Parallel
    Transfer
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá řešením nestacionární rovnice vedení tepla. Problém se řeší paralelně s adaptivní volbou časového kroku. Pro řešení soustav lineárních rovnic se používá předpodmíněná metoda sdružených gradientů s předpodmíněním daným aditivní Schwarzovou metodou s překrytím.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012