Podrobnosti záznamu

Název
    Parallel PCG Solver for Nonconforming FE Problems: Overlapping of Communication and Computations
Autor
    Bencheva, G.
    Margenov, S.
    Starý, Jiří
Konference
    Large-Scale Scientific Computing/5. : 06.06.2005-10.06.2005 : Sozopol, Bulharsko)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Large-Scale Scientific Computing
Strany
    s. 646-654
Poznámky
    Projekt: 016639/2005, XE
    Překlad názvu: Paralelní PCG solver pro nekonformní FE úlohy: překrytí komunikací a výpočtů
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    incomplete Cholesky factorization
    nonconforming finite elements
    parallel PCG solver
Klíčové slovo
    Communication
    Computations
    FE
    Nonconforming
    Overlapping
    Parallel
    PCG
    Problems
    Solver
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá paralelním předpodmiňovačem pro řešení rozsáhlých lineárních systémů nekonformními konečnými prvky. Studovaný algoritmus je založen na modifikované neúplné Choleského faktorizaci aplikované na lokálně konstruovanou aproximaci původní matice tuhosti. Překrytí komunikací a výpočtů je možné díky přijatelnému přeuspořádání výpočtů v kódu MPI programu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012