Podrobnosti záznamu

Název
    Parallel algorithm of trigonometric collocation method in nonlinear dynamics of rotors
Autor
    Jakl, Ondřej
    Musil, Tomáš
Konference
    Výpočtová mechanika 2007 (05.11.2007-07.11.2007 : Hrad Nečtiny, Česká republika)
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Applied and Computational Mechanics
Svazek/č.
    Roč. 1, č. 2
Strany
    s. 555-564
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Paralelní algoritmus metody trigonometrické kolokace v nelineární dynamice rotorů
    Rozsah: 10 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20760514
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    parallel computation
    rotor system
    trigonometric collocation
Klíčové slovo
    Algorithm
    Collocation
    Dynamics
    Method
    Nonlinear
    Parallel
    Rotors
    Trigonometric
Abstrakt (česky)
   V práci je prezentován paralelní algoritmus numerické procedury založený na metodě trigonometrické kolokace pro určení odezvy rotoru s hydrodynamickými ložisky na buzení nevývahou. Po procesu kondenzace, metoda trigonometrické kolokace vede na soustavu nelineárních algebraických rovnic, která je řešena Newton-Raphsonovou metodou. Řád soustavy je úměrný počtu nelineárních ložiskových parametrů a členů Fourierovy řady. Algoritmus byl napsán v paralelním prostředí Matlabu za použití metody zasílání zpráv. Tato technika umožňuje přenositelnost zdrojového kódu na paralelní počítače jak s distribuovanou, tak se sdílenou pamětí. Provedené testy na Beowulf clusteru a na symetrickém multiprocesoru vykázaly velmi dobré urychlení a škálovatelnost tohoto algoritmu.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012